DORADZTWO PODATKOWE


 • Konsultacje i porady.
 • Szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila.
 • Analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych.
 • Analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta.
 • Doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach.
 • Przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
 • Planowanie podatkowe.
 • Optymalizacja podatkowa.
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta.