320 mln zł na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs dla MSP rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br.

Na dofinansowanie mają szansę projekty obejmujące:

–  inwestycje w spójną infrastrukturę;
– rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno–komunikacyjnych;
– opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem otrzymania wsparcia z POPW jest także utworzenie minimum 20 miejsc pracy, wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie ważne jest posiadanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę i/ lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym, do rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli wchodzą w zakres projektu).

Źródło: e-Doradca Podatkowy