Informacja dla producentów i importerów wyrobów tytoniowych

 W wyniku planowanej implementacji przepisów tzw. dyrektywy tytoniowej do prawa polskiego zmienią się wymogi dotyczące m.in. wyglądu opakowań wyrobów tytoniowych. Pojawią się na nich nowe ostrzeżenia zdrowotne oraz odpowiednie informacje o zaprzestaniu palenia.

Aby importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogli się przygotować do zmian, Ministerstwo Zdrowia udostępnia pliki z nowymi grafikami (w wysokiej rozdzielczości). Po wejściu w życie ustawy implementującej dyrektywę będą one musiały być zamieszczane na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych) wyrobów tytoniowych. Importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Departamencie Zdrowia Publicznego pod numerem tel.: 22 53 00 107. Zobacz:

•    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE;

•    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy