Możliwość składania sprzeciwów do wniosków o obniżenie ceł UE

Można złożyć sprzeciwy do wniosków państw członkowskich UE o obniżenie unijnych ceł. Zachęcamy polskich producentów do analizy zasadności złożenia tego typu sprzeciwów, o ile zidentyfikują w tych wnioskach towary przez siebie produkowane w Polsce.

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: e-Doradca Podatkowy