Nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Do 13 maja 2016 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą, a także wspieranie integracji firm na rynku światowym poprzez udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych w 2016 roku.

Źródło: e-Doradca Podatkowy