Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ponad 158 min zł na pożyczki i reporęczenia dla podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu ma powstać ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy.

Celem projektu jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, które będą mogły skorzystać z pożyczek. Projekt startuje 30 kwietnia br. i potrwa do końca 2023 r. Projekt pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowegojest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Łączna kwota środków projektu to 158,9 min zł z czego 154,5 min przeznaczone zostanie na pożyczki a 4,4 min na reporęczenia. Środki na pożyczki będą podzielone na pięć makroregionów. Tam środkami dysponować będą pośrednicy finansowi.

Z jakich pożyczek będzie można skorzystać?

•    Pożyczka na start przeznaczona będzie dla tych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują nie dłużej niż rok. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, a okres spłaty wyniesie do 5 lat.

•    Pożyczka na rozwój to wsparcie dla tych podmiotów, które działają dłużej niż rok. Będą mogły ubiegać się o środki w wysokości do 500 tys. zł a spłata rozłożona będzie na maksymalnie 7 lat.

Źródło: e-Doradca Podatkowy