Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jestem czynnym podatnikiem VAT, składam deklaracje za okresy miesięczne VAT-7. Kupiłam kasę fiskalną za kwotę netto 960 zł. W jaki sposób skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odlicza kwotę ulgi w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy obrotu i kwot podatku należnego, bądź też za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Ulga, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. W opisanym przypadku można odliczyć tylko wskazane 700 zł. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy miedzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, to podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), lecz nie więcej niż 175 zł-gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy