Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Opracowany program prezentuje syntetyczne informacje dotyczące potencjału rozwoju rolnictwa w odniesieniu do dziewięciu głównych rynków rolnych, tj. zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz ich przetworów, jak również tytoniu.

Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania producentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją wyzwania i szanse rozwoju. Celem opracowania niniejszego programu jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów i wyzwań umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy