Transport morski żywności

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na celu jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów.

Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem).

Źródło: e-Doradca Podatkowy