Prywatny najem a wspólne rozliczenie

W bieżącym roku uzyskiwałam przychody z tytułu najmu mieszkania. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwane z najmu rozliczam ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %. Ponadto uzyskuję dochody ze stosunku pracy. Czy opłacając ryczałt od najmu (poza działalnością gospodarczą) mam prawo do wspólnego rozliczenia rocznego PIT z mężem?

W zasadzie opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem choćby przez jednego z małżonków wyklucza prawo do wspólnego rocznego rozliczenia podatkowego. Jednakże osiąganie przychodów z najmu (dzierżawy, itp.) i opłacanie podatku ryczałtowego z tego tytułu stanowi wyjątek od tej reguły. W związku z tym w odniesieniu do przychodów z najmu należy rozliczyć się za pomocą zeznania PIT-28, zaś wspólne rozliczenie jest możliwe dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (np. z pracy), rozliczanych w Formularzach PIT-37 bądź PIT-36.

W odniesieniu do przychodów z najmu należy rozliczyć się za pomocą zeznania PIT-28, zaś wspólne rozliczenie jest możliwe dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy