KSIĘGOWOŚĆ


 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - KPiR.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług.
 • Sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
 • Przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
 • Opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna).
 • Obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta.
 • Udzielanie konsultacji księgowych w specyficznych sprawach.
 • Opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli.
 • Przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów.
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej.
 • Opracowanie budżetu firmy.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy.
 • Realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości, na życzenie Klienta.