10 – składka ZUS za poprzedni miesiąc (osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracowników).

15 – składka ZUS za poprzedni miesiąc (osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników).

20 – PIT-4 wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń PIT-5, PIT-5L wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni miesiąc.

25 – VAT-7 złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego i wpłata podatku od towarów i usług VAT.

30 kwietnia – roczne rozliczenie podatku dochodowego osób fizycznych.

31 marzec – roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenie sprawozdania finansowego.