Inicjatywa KE w sprawie zmian wVATwUE

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje, które powinny przyczynić się też do ograniczenia oszustw w VAT.
Ogłoszony plan działania Dotyczący tego podatku jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego. Plan działania KE określa sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT, tak aby był prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami oraz aby sprzyjał przedsiębiorstwom.

Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej.

Tzw. luka w VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.

Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on:
– podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,
– program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT,
– aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,
– plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności.

„Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na polu krajowym (m.in. klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności gotówkowych). Finalizujemy rozwiązania legislacyjne, pracujemy nad informatycznymi i nowym kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową. Aby wyeliminować te patologie, potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła” – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Źródło: e-Doradca Podatkowy