Spółka cywilna podmiotem akcyzy

To spółka cywilna, a nie wspólnicy (byli wspólnicy), jest podmiotem stosunków podatkowoprawnych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r.

W odpowiedzi na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (…) podatnikiem jest spółka cywilna, czyjej wspólnicy?” Naczelny Sąd Administracyjny podjął 14 grudnia 2015 r. w składzie 7 sędziów następującą uchwałę: „W rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna.”

NSA uznał więc, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano podmiotowość podatkowoprawną, o ile oczywiście spółka cywilna realizuje czynności objęte zakresem przedmiotowym tego podatku.

Źródło: e-Doradca Podatkowy