Uwaga na fałszywe e-maile

Kontrola Skarbowa ostrzega przed fałszywymi e-mailami informującymi o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, które od kilku dni rozsyłane są do podatników pocztą elektroniczną. Autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości.

Izby skarbowe ani urzędy skarbowe nie są autorami tej wiadomości.

Autorzy fałszywych e-maili podają  w treści wiadomości link do pobrania załącznika z wymaganą dokumentacją.

Takie działania mogą mieć na celu wyłudzenie od podatników danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieotwieranie i niepobieranie dołączonych plików do wiadomości. Pliki mogą zawierać wirusa.

Administracja podatkowa korzysta z komunikacji drogą internetową tylko w wypadku, gdy podatnik udostępnił swój adres e-mailowy. Taka informacja zawiera zawsze imię i nazwisko adresata, numer telefonu oraz adres urzędu skarbowego. Np. wszystkie e-maile, które wychodzą z małopolskiej administracji podatkowej, mają jeden wspólny element adresu mailowego: mp.mofnet.gov.pl.

Rozsyłane są też fałszywe e-maile o nierozliczeniu podatku bądź o windykacji należności z tytułu podatków. Ministerstwo Finansów ostrzega przed e-mailami informującymi np. o „zadłużeniu w Departamencie Podatku”, podpisanymi imieniem i nazwiskiem Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów.

Źródło: e-Doradca Podatkowy