Wniosek o możliwość zwolnienia z VAT

Rząd składa do Komisji Europejskiej wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu przyznania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. upoważnienia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 tej dyrektywy.

Akceptacja wniosku przez KE umożliwi Polsce w latach 2017-2018 zwolnienie z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza 40 tys. euro (200 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro (150 tys. zł).

Podwyższenie limitu obrotu do 40 tys. euro, uprawniającego do zwolnienia z VAT, ułatwi i uprości prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy osiągające niewielkie obroty, bo zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Przedsiębiorstwa takie zostaną zwolnione z obowiązków: rejestracji dla potrzeb VAT, prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawiania faktur i rozliczania tego podatku. Regulacja taka wspiera zatem rozwój drobnej przedsiębiorczości. W przypadku podwyższenia tego limitu ze zwolnienia z podatku mogłoby skorzystać dodatkowo ok. 24 tys. podatników.

Po wprowadzeniu tego rozwiązania administracja podatkowa zostanie odciążona od kontroli części małych podatników i będzie mogła skoncentrować się na firmach mających większe obroty, przede wszystkim w branżach podatnych na oszustwa podatkowe. Rozwiązanie takie sprzyja uszczelnieniu systemu podatkowego.

Podwyższenie limitu wpisuje się w działania w tym zakresie podejmowane przez inne państwa członkowskie UE.

Źródło: e-Doradca Podatkowy