Organizacja lokalnych festynów a podatki

Organizacja lokalna podczas organizowanego przez siebie festynu może uzyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, min. ze sprzedaży lokalnych wyrobów (np. domowego ciasta), alkoholu (w tym alkoholu własnej produkcji), jak również z loterii fantowej (ze sprzedanych losów), licytacji i ze zbiórek publicznych.

W trakcie Festynów mogą być również organizowane zawody sportowe z wygranymi, które w pewnych sytuacjach mogą oznaczać dla organizatora obowiązki podatkowe. Każda taka działalność wiąże się z określonymi obowiązkami podatkowymi. Będą one polegały przede wszystkim na ewidencjonowaniu dochodów oraz ich wykazaniu i rozliczeniu w urzędzie skarbowym, natomiast z reguły, z uwagi na istniejące zwolnienia podatkowe, organizacja społeczna nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Izba Skarbowa we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu przygotowały materiał informacyjny dla organizatorów lokalnych Festynów, który posłużyć ma prawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z tego rodzaju działalnością.

Źródło: e-Doradca Podatkowy