POZOSTAŁE USŁUGI


  • Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, przygotowanie dokumentacji do leasingu.
  • Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych.
  • Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS-em.
  • Pomoc w wyprowadzaniu z zaległości (pełne księgi, KPiR).
  • Windykacja należności (wystawianie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny z dłużnikami).
  • Inne, według indywidualnych ustaleń z klientem.