Najniższa emerytura w przyszłym roku wyniesie 1.000 zł

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1.000 zł.

Najważniejsze proponowane przez rząd zmiany:

•    wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia „mun durowe”) zostaną podniesione o 0,73%;
•    najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1.000 zł, tj. o 117,44 zł;
•    renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł;
•    najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł;
•    wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS;
•    emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczę nia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdol ności do pracy o 7,50 zł.

Źródło: e-Doradca Podatkowy