Nowelizacja rozwoju obszarów wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja ustawy ma usprawnić wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Źródło: e-Doradca Podatkowy