Przeciw wyłudzeniom VAT

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane.

W Sejmie jest nadal rzędowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich-w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu-z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Założono też dodanie do k.k. szczególnej Formy tzw. Fałszu materialnego dokumentu, wprowadzenie do K.k. przestępstwa tzw. Fałszu intelektualnego i wprowadzenie postaci kwalifikowanej ww. przestępstw. Chodzi o penalizowanie wystawiania Fikcyjnych Faktur VAT oraz ich podrabiania i przerabiania w celu użycia jako autentycznych.

Planuje się złagodzenie represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy