Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

Ustawa przyjęta już przez Sejm rozstrzyga, że rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z umów zlecenia, do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (tj. funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

Źródło: e-Doradca Podatkowy