Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych kas fiskalnych?

Znów zaostrzeniu ulegną w 2017 r. zasady stosowania zwolnień z kas rejestrujących. Przygotowane zmiany obejmą m.in. przyspieszenie obowiązku ewidencjonowania.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje np., że obowiązkowe stanie się upoważnienie organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u stosujących zwolnienie z kas w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe i SKOKi.

Lekarze i prawnicy mają być ponownie zwolnieni z obowiązku stosowania kas Fiskalnych. Mianowicie, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz jeżeli podatnik dokona upoważnienia.

Źródło: e-Doradca Podatkowy