Szanując Państwa czas wyznajemy zasadę minimum kontaktu, maksimum satysfakcji.

Zasady są niezwykle proste. Po podpisaniu umowy z biurem SAVIOUR i ustaleniu warunków współpracy i satysfakcjonującego obie strony wynagrodzenia za obsługą podatkowo-księgową macie Państwo jeden podstawowy obowiązek, który warunkuje Państwu terminowość z naszej strony. Tzn do 5 –tego dnia każdego miesiąca dostarczacie Państwo do biura dokumenty stanowiące podstawę prowadzonych przez nas zapisów księgowych tj fv sprzedaży ( wystawione przez Państwa) fv zakupu potwierdzające poniesienie przez Państwa wydatku/kosztu, inne potrzebne dokumenty. Sposób dostarczenie jest umowny ( specjalna skrzynka znajdująca się przed naszym biurem do której możecie Państwo „wrzucać” dokumenty o każdej porze dnia i nocy, przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera, jak również poprzez przesłanie pocztą email.i oczywiście osobiście, istnieje tez możliwość odbioru dokumentów przez nas z Państwa biura) Następnie my dokonujemy wszystkich czynności potrzebnych do ogłoszenia tzw. „wyroku” tj. podania wyniku za okres rozliczeniowy miesiąc/kwartał i podanie ewentualnych kwot podatku dochodowego i vat do zapłaty najszybciej jak to możliwe przed terminem zapłaty. Informacje najczęściej podajemy droga mailową (chyba że klient preferuje inny kontakt) Wcześniej przesyłamy informacje o kwotach jakie należy wpłacić do ZUS i kwotach wynagrodzeń do wypłaty dla pracowników

Kontakt mailowy i telefoniczny z nami jest bez ograniczeń, kontakt osobisty do uzgodnienia w sensie daty i godziny. Jeśli istnieje konieczność spotkania się poza godzinami/dniami pracy naszego biura , jest to jak najbardziej możliwe. W miarę naszych możliwości dostosujemy się do Państwa potrzeb oczekiwań i czasu.