Korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów

Przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika.

Limit ten dotyczy przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy