Krajowa Administracja Skarbowa

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wejdzie w życie na zasadach i w terminie określonych w przepisach wprowadzających ustawę o KAS – czyli 1 marca 2017 r. (z wyjątkami).

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy