Trasy tranzytowe

Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach.

Określa ono:

1.    trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej do właściwych urzędów celnych, innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne lub wolnych obszarów celnych;
2.    trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej;
3.    sposób poruszania się i przemieszczania towarów po wyznaczonych trasach;
4.    przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi trasami.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1182).

Źródło: e-Doradca Podatkowy