Umarzanie wierzytelności ARiMR

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu m.in. umożliwienie, w określonych przypadkach, Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu.

Nowelizacja przewiduje też podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów oraz jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy