Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych sprawach.

Koncesjonariusze mają być wybierani zgodnie z przejrzystymi i konkurencyjnymi zasadami. Rynek ten ma być szerzej otwarty m.in. na małe i średnie Firmy. Nowe przepisy mają też pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu konfliktów interesów przy umowach koncesji.

Ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Są w niej przewidziane trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje.

Decyzją postów wszystkie 42 senackie poprawki zostały uwzględnione. Dotyczą one m.in. uzupełnienia ustawy o przepisy regulujące zasady zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house).

Źródło: e-Doradca Podatkowy