Wymiana informacji

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest już gotowa.

Ma ona zapewnić możliwość wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu wykonywania ustawowych zadań tych instytucji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy